Wednesday, February 24, 2010

तिमी मुस्काउ सधैं म कामना गर्दछु"

तिमी मुस्काउ सधैं म कामना गर्दछु सायद् कसैलाई उन्मात लाग्छ होला!
तिम्रो हरेक खुशी मा समेल हुनेछु सायद् कसै लाई धिक्कार लाग्छ होला!!
म बुझ्छु तेम्रो मन मस्तिस्क् लाई कती तिमी भावना मा डुब्छौ भनी!
अटुत छन ती तिम्रा कामनाहरु प्रगाड छन ती प्रथाना हरु पनि!!
भावना बिहिन छ दुनियाँ कसै को मर्म लाई हासो मा उड़ाईदिन्छ!
अर्थ बिहिन छ संसार ढुखि र आशय लाई नै सजय दिन्छ!!
कस्तो अनौठो छ यहाँ कसैको प्रगतीपथ को प्रन्सन्सा को साटो घिर्णा हुन्छ!
लाचरी छ दुनियाँ हरेक मोड् मा अन्मोल मायाको सधैं तिरिस्कार हुन्छ !!

No comments:

Post a Comment