Wednesday, February 24, 2010

"बसन्त लाई मुस्कान दिने फुल मन प-यो"

बसन्त लाई मुस्कान दिने फुल मन प-यो !!
मन्द मुस्कान अनी तिम्रो दिल मन प-यो!!
हलुका केस चट्ट मुहार झनै मन प-यो!!
भावना लाई बुझने तिम्रो मन मनप-यो !!
सान्चै मलाई तिम्रो चुल्बुल अनी बुलबुल मन प-यो

No comments:

Post a Comment