Saturday, February 7, 2009

अभिबादन

आदरणीय!पाठक,साहित्य र संचार का उजागर बंधू देश बिदेश मा रहनु भयका पत्र पत्रीका का रग् प्रेमीहरु लगायत मेरा प्यारा अत्मिय मित्र हरु स्विकर्नुस् न्यानो अभिबादन्

No comments:

Post a Comment