Sunday, May 16, 2010

"मलाई रहर थिएन"

मलाई रहर थिएन तिम्रो सुन्दरताको बखान गर्न प्रकिर्ति कै उपहार पएकिछौ !
मलाई छैन रहर तिम्रो जीवन मा खेलवाड गर्न सञ्चै नै मोहनि तिमीले लाएकिछौ !!
तिम्रो योवनमा सुबास प्रकिर्ति ले छरेको छ तेम्रो मुस्कानमा उमंगको रस भरेकोछ !
तिम्रो अधर् अनी मिर्ग नयन आँखाहरुले सञ्चै नै मलाई लोभि बनएकोछ !!

No comments:

Post a Comment